Trwa wczytywanie produktów

Przygotowanie plików

Prosimy o dostarczanie materiałów w postaci plików ZAMKNIĘTYCH o następujących parametrach:

 • format pliku: PDF (do przygotowywania plików PDF prosimy użyć sterowników drukarki postscriptowej),
 • czcionki zamienione na krzywe,
 • pliki KOMPOZYTOWE (nie separowane, nawet, jeśli projekt zawiera mniej niż 4 kolory – np. sam CYAN) z paletą kolorów CMYK + ewentualne kolory dodatkowe (Spot Colors),
 • wykrojnik nałożony na projekt, jako dodatkowy kolor (Spot Color, najlepiej o nazwie WYKROJNIK) i z włączonym nadrukowaniem (Overprint Stroke),
 • uszlachetnienia przygotowujemy następująco:
  1. lakier wybiórczy UV, nałożony na projekt, jako dodatkowy kolor (Spot Color, najlepiej o nazwie LAKIER) i z włączonym nadrukowaniem (Overprint Stroke i/lub Overprint Fill),
  2. tłoczenie folią (złocenia, srebrzenia itp) - elementy złocone muszą byd przygotowane w negatywie i pomniejszone do 99,6% w stosunku do elementów drukowanych; elementy złocone „wolnostojące” nie muszą być pomniejszane,
  3. tłoczenie ślepe (na sucho) przygotowujemy w pozytywie.
 • wszystkie zamieszczone grafiki w rozdzielczości 300DPI (absolutnym minimum w przypadku rozdzielczości zdjęć i bitmap jest 250 DPI, poniżej tej wartości może być widoczna pikselizacja, za którą nie bierzemy odpowiedzialności),
 • profile barwne wyłączone (ICC not embeded), prosimy ich nie osadzać w pracy,
 • czarne teksty, zwłaszcza te o małych rozmiarach, powinny mieć włączoną opcję nadrukowania (Overprint),
 • suma pokrycia farb, tzw. Total Ink, na powierzchniach apli i w fotografiach nie może przekraczać 320%, sugerowana przez nas tzw. głęboka czerń powinna mieć składowe: C:60 M:30 Y:0 K:100,

 

Prace wielostronicowe:

 • muszą być przesłane w jednym pliku, przy założeniu, iż jedna strona w pliku odpowiada jednej stronie pracy – NIE PRZYJMUJEMY SKŁADEK (tzw. Spreads) ani półmontaży impozycyjnych; wyjatek stanowi okładka zawierająca grzbiet - należy ją przygotować jako całość z grzbietem,
 • kolejność stron w pliku musi odpowiadać kolejności stron w pracy (jeżeli praca zawiera puste strony tzw. vacat, to koniecznie zaznaczyć w programie, żeby drukował też puste strony; jeżeli nie ma takiej możliwości, prosimy o czytelną informację, gdzie te strony występują); o ile jest to możliwe prosimy o dostarczenie makiety z wydrukowanymi kolejno stronami,
 • przesyłany PDF musi zawierać pracę w formacie BRUTTO, a więc powinna mieć spad min po 3 mm z każdej ze stron oraz znaczniki drukarskie (sznyty, pasery) opisujące format NETTO (gotowy).
 • dokument musi być wycentrowany w pliku, każda strona w dokumencie musi mieć jednakowe ustawienia, w pracy powinny być zaznaczone linie cięcia, muszą też znajdować się oznaczenia bigu/łamania/perforacji, jeśli tylko praca takowych wymaga (powinny być zaznaczone linią o grubości 0.25 pt., długości 1.5 mm i powinny być oddalone od formatu netto o 1.5 mm), wszelkie ważne teksty, informacje i istotne elementy graficzne muszą być oddalone od krawędzi cięcia o przynajmniej 3-5 mm, w przypadku oprawy klejonej lub szyto-klejonej prosimy o kontakt w celu ustalenia szerokości grzbietu, a także rozmiaru okładki, w przypadku, kiedy publikacja zawiera stronę redakcyjną prosimy o dodanie stopki naszej drukarni.

 

Przed wypuszczeniem prac do druku proponujemy uprzednio zweryfikować pracę w programie kreującym, co pozwoli wykryć ewentualne błędy łącz, grafiki w RGB lub niskiej rozdzielczości, czy niezgodności czcionek umieszczonych w dokumencie.

 

W uzasadnionych przypadkach:

 • możliwe jest przyjęcie przez nas plików innych niż PDF, jednak wymaga to WCZEŚNIEJSZEGO USTALENIA mailem lub za pośrednictwem telefonu; mogą być to pliki EPS (wer. maks. CS6) z tekstami zamienionymi na krzywe, a w przypadku formatów bitmapowych - TIFF ze zrasteryzowanymi warstwami tekstowymi.